Het kalf zegt voortaan zelf hoe het met hem gaat

Tot nu toe ging het bij de discussies over het...

Lees meer >

LNV en kalversector starten huisvestingsonderzoek

Een grootschalig praktijkonderzoek is gestart...

Lees meer >

Internationale topchefs strijden om trofee

Merél Thomassen van Bistro Sharlot uit Ulvenhout...

Lees meer >

Meer kalfsvlees verkrijgbaar met Beter Leven kenmerk

Het kalfsvlees van het merk Peter’s Farm heeft...

Lees meer >

LNV en kalversector starten huisvestingsonderzoek

Een grootschalig praktijkonderzoek is gestart waarin alternatieve vloertypen vergeleken worden op de effecten op loop- en ligcomfort, infectiedruk en stalklimaat. Hiermee onderzoekt de sector de mogelijkheden voor weer een duurzame stap vooruit op het gebied van dierenwelzijn.

Het onderzoek vloeit voort uit de bespreking van de Nota Dierenwelzijn in de Tweede Kamer. Binnen het onderzoek is een stuurgroep aangesteld. In de stuurgroep zitten LNV, het Productschap Vee en Vlees, de Dierenbescherming, LTO-vakgroep Vleeskalverhouderij en de kalverenintegraties.

Het onderzoek is opgedeeld in twee fasen. In de eerste fase worden op een beperkt aantal bedrijven op hokniveau de effecten van diverse vloertypen op het loop- en ligcomfort en gezondheid van klauwen en gewrichten van de kalveren onderzocht. In deze fase vindt ook een oriënterend onderzoek plaats naar het effect van vloertype op de ammoniakemissie. In de tweede fase worden de meest perspectiefvolle vloeren op grote schaal onderzocht op effecten op stalklimaat, diergezondheid, voedselveiligheid, technische prestaties, etc. Daarnaast moet duidelijk worden dat investeringen in alternatieve vloertypen ook bedrijfseconomisch haalbaar zijn.

11 februari 2010