Voedsel Keten Informatie (VKI)

Vanaf 1 januari 2009 zijn vleeskalverhouders op grond van Europese wetgeving verplicht om zogenoemde voedselketeninformatie met de dieren mee te sturen naar de slachterij.

Veiligheid van kalfsvlees

Op het VKI-formulier staan gegevens over de gezondheidsstatus van de dieren en het bedrijf, het gebruik van geneesmiddelen, keuringsinformatie van eerder geleverde dieren voor de slacht en uitslagen van eerdere onderzoeken. Ook de naam van de dierenarts moet worden doorgegeven.

Door deze voedselketeninformatie kan extra zekerheid worden gegeven over de veiligheid van het kalfsvlees, wat weer in het belang is van de volksgezondheid. Niet alleen de slachterij gebruikt de ingevulde formulieren, ze worden na beoordeling door de slachterij ook beschikbaar gesteld aan de Voedsel en Waren Autoriteit, die als onafhankelijk overheidsorgaan toezicht houdt op de veiligheid van voedsel.