Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV)

Om de kwaliteit van kalvervoeding en kalfsvlees te bevorderen is, op initiatief van het bedrijfsleven, de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) ontstaan. Het doel van de SKV is de kwaliteit van kalvervoeding en kalfsvlees te bevorderen en te garanderen. Oftewel: ze wil de consument garanderen dat kalfsvlees schoon en veilig wordt geproduceerd. De SKV heeft normen en voorschriften ontwikkeld en houdt toezicht op producenten van kalvervoeding, vleeskalverhouders, handelaren en slachterijen. De SKV zorgt dat er geen verboden stoffen aanwezig zijn. Hiervoor controleert ze continu en intensief in de hele productiekolom van kalfsvlees.

Controle in alle fases van het productieproces

Medewerkers van SKV controleren in alle fases van het productieproces: fabricage van voer, houderijen en het slachtproces. Op stal worden alle kalveren minimaal twee keer gecontroleerd. Op jaarbasis worden bij minimaal 60% van de bedrijven urinemonsters genomen. Het nemen van voermonsters bij de kalvermelkfabrikanten en de kalverhouders én weefselmonsters op de slachterij maken deze controles compleet. De monsters worden geanalyseerd door het onafhankelijke laboratorium TNO/Ducares in Zeist. In geval van overtreding legt de SKV zware sancties op.

Strenge regels

De consument moet altijd kunnen vertrouwen dat kalfsvlees op een verantwoorde en absoluut veilige manier geproduceerd wordt. Om dit te waarborgen, zijn binnen de kalfsvleesproductieketen strenge regels opgesteld. Om die regels te kunnen naleven, zijn omvangrijke controlesystemen ontwikkeld. Dagelijks worden testen bij de kalverhouder en in de slachterij uitgevoerd, gecombineerd met intensieve controles van grondstoffen. Signalen uit de markt en regelmatig overleg met organisaties, overheden en politiek leveren een wezenlijke bijdrage aan de afstemming en bijsturing van het productieproces.