De omvang van de kalversector

Nederland heeft ruim 2.000 kalverhouderijen. Jaarlijks worden er totaal rond de 1,5 miljoen kalveren gehouden en geslacht. Kalfsvlees wordt voor circa 95% geëxporteerd.

De productie van kalfvlees

De productie van kalfsvlees nam in 2008 met 2,5% toe tot 226 miljoen kg. Ongeveer driekwart van deze productie betrof kalveren tot 8 maanden. Het resterende kwart betrof kalveren van 8–12 maanden oud. Sinds juli 2008 geldt in Europees verband een nieuwe definitie voor kalfsvlees, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kalveren jonger dan 8 maanden (kalfsvlees) en kalveren tussen de 8 en de 12 maanden (rosé kalfsvlees).