Integrale Keten Beheersing (IKB)

De Nederlandse kalversector heeft samen met het Productschap Vee, Vlees en Eieren de Integrale Keten Beheersing opgezet. Met dit controlesysteem kan garantie gegeven worden over de houderij, de kwaliteit en de herkomst van kalfsvlees. Deelname aan IKB is voor de betrokken bedrijven vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Bijna alle kalverhouderijen in Nederland doen eraan mee. Bij IKB slachterijen komen alleen de kalveren van de gecertificeerde bedrijven.

Zo werkt IKB


Gecertificeerde houderijen werken volgens vaste voorschriften. Ze leggen alle relevante informatie vast, zoals over het diervoeder, het gebruik van diergeneesmiddelen en moeten kunnen laten zien dat ze voldoen aan normen ten aanzien van dierenwelzijn, hygiĆ«ne, milieu en transport. Al deze punten worden gecontroleerd door een onafhankelijke instantie.

De voordelen van IKB

Door IKB kan de kalversector aantonen dat de kwaliteit in de keten wordt gewaarborgd.