Garantiesysteem Tracering Vleeskalveren (GTSKV)

De SKV ontwikkelt momenteel het Garantiesysteem Tracering SKV Vleeskalveren (GTSKV). Doel van GTSKV is om bij uitbraak van een dierziekte onmiddellijk in beeld te hebben welke dieren op transport zijn en welke dieren uit het risicogebied waar zijn aangevoerd. GTSKV zal naar verwachting nog in 2009 worden opgenomen in de regelgeving van SKV. In de eerste maanden van het jaar 2009 is een pilot uitgevoerd om het systeem te optimaliseren.

Importeren met GTSKV

Volgens GTSKV moeten alle kalveren die geïmporteerd worden, vóór de start van het transport gemeld worden bij SKV. Alle noodzakelijke gegevens worden opgeslagen, zoals het aantal kalveren, de identificatienummers, gegevens van de eigenaar, de transportlanden en –voertuigen. Op deze manier kunnen alle kalveren continu worden gevolgd.