Duurzaamheid

De agrosector werkt met tal van initiatieven en projecten aan het verbeteren van duurzaamheid en het milieu. Ondermeer door het opwekken van windenergie op landbouwgrond, het leveren van grondstoffen voor biobrandstoffen en het verkrijgen van groene energie uit vergisting. Daarnaast wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van natuurlijke bestrijdingsmiddelen in agrarisch natuurbeheer.

Ook in de kalversector vindt veel onderzoek plaats naar duurzame oplossingen. Vele houderijen werken al met een gierzuiveringsinstallatie en zonne-energie. Door efficiƫnter te organiseren, worden het energieverbruik en het transport teruggedrongen.

Tevens wordt onderzoek gedaan naar emissiearme stalsystemen in de vleeskalverhouderij om mogelijkheden van technieken in de bedrijfsgebouwen te toetsen. Hiermee wordt naar verwachting een aanzienlijke kostenverlaging voor de reductie van ammoniak en geuruitstoot mogelijk.