Kalversector

De Nederlandse kalversector heeft een vooraanstaande positie opgebouwd in de wereld. Op dit onderdeel van de website kunt u de achtergronden lezen over deze sector, hoe is deze ontstaan en welke inspanningen doet de sector op het gebied van kwaliteitszorg en duurzaamheid.

Lees meer over: