Internationale welzijnsmonitor

In 2006 is begonnen aan de ontwikkeling van een Welzijnsmonitor Vleeskalveren. Dertig instituten in heel Europa zijn erbij betrokken.

De bedoeling van de monitor is objectieve, praktische handvatten te krijgen waarmee het welzijn van kalveren verder kan worden verbeterd. In het te ontwikkelen systeem is een centrale plaats weggelegd voor waarnemingen aan het dier zelf (dierkenmerken).

In Nederland werken overheid, bedrijfsleven en Dierenbescherming nauw met elkaar samen om de monitor tot een succes te maken. De publicatie van het eindrapport met de onderzoeksresultaten wordt in 2010 verwacht.