vee04_2210_klein.jpg
Voor de aanvoer van jonge kalveren maakt de kalversector gebruik van goed uitgeruste transportmiddelen.

Regelgeving voor kalvertransport

Dierenwelzijn is niet alleen belangrijk in de stal; ook tijdens het transport worden de dieren goed behandeld. De kalversector werkt voortdurend aan kwalitatief goed, verantwoord en gekwalificeerd diertransport en handhaving van de transportregels. Hierbij handhaven ze de regels zoals die door de EU zijn opgesteld. Er wordt gelet op de uitrusting van de transportwagen, de beladingsgraad, ventilatie en de rijtijden. Bovendien wordt er uitsluitend samengewerkt met gekwalificeerde transporteurs.

Verplicht reinigen van de diertransportwagen

Na het lossen van de kalveren op het kalverbedrijf of op de slachterij, wordt de wagen gereinigd en ontsmet. Dit is een wettelijke verplichting die streng wordt nageleefd door de slachterij. Geen enkele diertransportwagen verlaat het terrein zonder gereinigd en ontsmet te zijn. Om dit te controleren krijgt de vervoerder van de desbetreffende slachterij een aantekening of stempel voor het uitvoeren van de reiniging en ontsmetting in zijn logboek.

Reiniging van de vleeswagen

De vrachtwagens voor vleestransport worden na ieder gebruik gereinigd en ontsmet. Hiervoor is een handboek opgesteld. Dit boek bevat een overzicht van alles wat gereinigd en gedesinfecteerd moet worden, het geeft gedetailleerde schoonmaakinstructies en legt vast wie waarvoor verantwoordelijk is. Elke schoonmaakmedewerker heeft een taakomschrijving. Ook de controle op de reiniging en desinfectie is een onderdeel van het reinigings- en desinfectieplan.
Alleen op deze manier is een schone vleestransportwagen gegarandeerd.