Eisen aan de stal

De meeste kalveren leven in een gangbaar houderijsysteem. Zo'n stal heeft houten roosters, waar de kalveren in groepen op verblijven. De eerste (maximaal acht)  weken zijn de dieren individueel gehuisvest in eenlingboxen om de jonge dieren extra aandacht en verzorging te bieden. Daarna verwijdert de kalverhouder de tussenschotten tussen de kalveren en worden ze in kleine groepen gehouden van rond de vijf tot acht dieren.

Elk kalf van 220 kilo moet minimaal 1,8 m2 stalruimte ter beschikking hebben. Verder worden eisen gesteld aan het gebruik van bouwmaterialen en vloeren. Ook moet de kalverhouder zorgen voor een goed ventilatiesysteem, voldoende daglicht in zijn stallen en drinkgelegenheid. Veel elementen van de houderijsystemen zijn ook vastgelegd in het Kalverbesluit.