KALF_011.JPG
In het kalverbesluit is onder meer vastgelegd dat kalveren in groepen worden gehouden. Alle kalverhouders worden hierop gecontroleerd!

Het Europese Kalverbesluit

Het bevorderen van dierenwelzijn is een belangrijk onderwerp bij de productie van kalfsvlees. Dierenwelzijn heeft onder andere te maken met de gezondheid van het dier, de leefruimte die het dier krijgt en het afwezig zijn van ingrepen aan het dier.

In Europa zijn afspraken gemaakt over huisvesting van kalveren. Deze zijn vastgelegd in het zogenaamde Kalverbesluit. Hierin staat vermeld dat in de Europese Unie per 1 januari 2007 kalveren van 8 weken en ouder niet meer individueel gehuisvest mogen zijn. Nederland heeft deze datum in overleg met overheid, kalversector en Dierenbescherming vervroegd naar 1 januari 2004.

Sinds deze datum komt individuele huisvesting in Nederland niet meer voor. De kalversector wil ook zelf kunnen aantonen dat de welzijnsvoorschriften uit het Kalverbesluit worden nageleefd. Daarom zijn sinds 2008 de voorschriften uit het Kalverbesluit opgenomen in de regeling IKB Kalveren.