KALF_019.JPG
De zorg voor gezonde dieren is voor de kalverhouder erg belangrijk. Daarom inspecteert hij zijn dieren dagelijks.

Zorg voor gezonde kalveren

Het voorkomen van ziekten is belangrijk voor elke sector. Ook bij kalverhouderijen heeft diergezondheid hoge prioriteit. Elke veehouder inspecteert daarom meerdere keren per dag zijn dieren. Bij vragen of problemen schakelt hij zijn dierenarts in.

Samenwerking kalverhouder en dierenarts
Elk kalf vraagt om individuele aandacht, waarbij de gezondheid scherp in de gaten wordt gehouden. De kalverhouder wordt hierbij geholpen door gekwalificeerde dierenartsen, die werken volgens de Good Veterinary Practices. Er mogen alleen bepaalde geregistreerde medicijnen worden toegediend. Hiervoor bestaat een lijst met toegestane diergeneesmiddelen voor kalveren. Ook moet het gebruik van medicijnen door de kalverhouder worden verantwoord in een medicijnenregistratie.
 
Bewaking van de gezondheid
Regelmatig worden bloedtesten uitgevoerd om de gezondheid van de dieren te bewaken. Bovendien staan de kalveren onder streng toezicht van de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV). De SKV controleert onder andere op het niet aanwezig zijn van verboden groeibevorderaars.