KALF_016.JPG
De zorg voor de gezondheid van de kalveren is een belangrijke verantwoordelijkheid van de kalverhouder en de dierenarts.

Welzijn: dieren zijn geen mensen

Dieren leven anders dan mensen. Ze hebben andere behoeften en een ander gedrag. Toch gebruikt men vaak menselijke maatstaven voor de beoordeling van het welzijn van dieren. Dieren worden dan al gauw zielig gevonden, maar dieren en mensen ervaren niet alles hetzelfde.
Toch zijn er ook wel overeenkomsten tussen ons gevoel van welzijn en dat van dieren. Soms hebben mensen behoefte aan elkaar en soms willen ze alleen zijn. Dat geldt ook voor kuddedieren.
Een voorbeeld is een koe die ziek is. Die houdt zich meestal afzijdig van de groep. En net als mensen kunnen ook dieren in de stress raken door de omgeving waarin ze leven. Een goede huisvesting van de dieren is daarom erg belangrijk.

Afspraken over huisvesting en meer

Hoe dieren moeten worden gehuisvest, is in Nederland wettelijk vastgelegd. Ook zijn er zulke afspraken in Europees verband. De basis van deze regels is dat zo goed mogelijk rekening moet worden gehouden met het natuurlijk gedrag van de dieren. Op sommige onderdelen is deze wet verder uitgewerkt in aanvullende regels. Zo ook de regeling voor de huisvesting van kalveren.
Als nieuwe wetenschappelijke inzichten over het gedrag en het welzijn van dieren daar aanleiding toe geven, worden de wettelijke regels aangepast. Dat geldt overigens niet alleen voor het dierenwelzijn. Wettelijke regels zijn er ook voor de voeding en het transport van dieren en het milieu.

Controle op de regels

Op de naleving van de wettelijke regels, dus ook welzijnsregels, wordt toegezien door de overheid: de Algemene Inspectie Dienst (AID), de controledienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Ook controleert de AID of dieren niet worden verwaarloosd of dat er anderszins niet goed wordt omgegaan met de dieren. De AID werkt hierbij nauw samen met de Landelijke Inspectiedienst van de Dierenbescherming. De VWA is de overheidsorganisatie die toeziet op de veiligheid van voedsel en producten in Nederland.

Ook de sector zelf laat controleren of de welzijnsregels op de kalverbedrijven worden nageleefd. Ze doet dat binnen een kwaliteitsregeling, IKB Vleeskalveren.