KALF_029.JPG
Goed en gezond voedsel is van levensbelang. We willen steeds meer weten over de herkomst van ons voedsel en de wijze waarop het is verwerkt. Nederlands kalfsvlees is van gecontroleerde kwaliteit.

Dierenwelzijn in de slachterij

Om vlees te produceren moeten dieren worden geslacht. Dit is aan strikte EU-regels gebonden om onnodige opwinding, pijn en lijden te voorkomen. Het welzijn van de dieren staat vóór en tijdens het slachtproces voorop. De Europese regels voor dierenwelzijn tijdens het slachtproces zijn in Nederland overgenomen. Deze staan in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. De Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) houdt toezicht op deze regels. De EU controleert de naleving van de dierenwelzijnsregels en het toezicht erop. Dat doet ze met behulp van het veterinair controlebureau, Food and Veterinary Office (FVO) in Dublin.

Slachtmethode

In Nederland zijn er 5 grote slachterijen waar kalveren worden geslacht. De in Nederland gebruikelijke slachtmethode is de meest diervriendelijke methode. Het kalf wordt verdoofd halal geslacht.

Het slachten van kalveren is een vak apart. Voor de vleeskwaliteit is het belangrijk de dieren rustig te behandelen. Het slachten gebeurt volgens de hoogste hygiënische maatstaven. In Nederland wordt gewerkt volgens gecertificeerde HACCP-systemen welke zijn afgeleid van de Hygiënecode Kalverslachterijen. En in het kader van de kwaliteitsbewaking zijn de dieren en het vlees steeds traceerbaar. Bovendien mogen karkassen en andere onderdelen uitsluitend gekoeld worden vervoerd.