Goed en gezond voedsel is van levensbelang. We willen steeds meer weten over de herkomst van ons voedsel en de wijze waarop het is verwerkt. Nederlands kalfsvlees is van gecontroleerde kwaliteit.

Verwerken en Bewerken

Ook voor de bewerking van kalfsvlees zijn er strikte regels. Deze gelden voor de medewerkers, de materialen waarmee gewerkt wordt en de ruimte waarin het plaatsvindt. Alle regels zijn opgenomen in de Hygiƫnecode Uitsnijderijen. Deze code is met instemming van de overheid opgesteld en wordt uitgebreid gecontroleerd door diezelfde overheid (VWA).

Keuringen gedurende het hele traject

In het hele traject vinden vele keuringen plaats, zowel bij veehouderijbedrijven, slachterijen, als elders in de keten. Bij slachterijen worden de aangevoerde levende dieren gekeurd en worden karkassen en delen in de slachtlijn gekeurd. Deze keuringen (vleeskeuring) worden uitgevoerd door de overheid.

De keuringen in de slachterijen gebeuren op basis van Europese regelgeving. Alleen gezonde dieren mogen worden geslacht. Als bij de keuring afwijkingen worden geconstateerd, worden de karkassen of delen daarvan afgekeurd. De keuringen worden uitgevoerd door keuringsassistenten die in dienst zijn van de onafhankelijke organisatie Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS). De assistenten werken onder verantwoordelijkheid van de toezichthoudende dierenarts van de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA).

Slachting, weging en classificatie

Het slachten, wegen en classificeren van kalveren in Nederland is aan strikte regels gebonden. Het Productschap Vee en Vlees (PVV) heeft deze regels per diersoort opgenomen in verordeningen. Nauwgezette controles garanderen dat de voorschriften correct worden nageleefd. Regels voor het slachten, wegen en classificeren voorkomen oneerlijke concurrentie tussen de verschillende slachterijen en geven transparantie naar de leverancier. Bovendien geeft het de leverancier de zekerheid dat de kalveren op basis van de juiste gegevens worden uitbetaald.

Producten

Alle onderdelen van het kalf worden gebruikt. Naast het vlees worden ook de huiden van de kalveren verwerkt tot consumentenproducten. De huiden van kalveren worden geselecteerd op kwaliteit en geconserveerd voordat ze naar hun afnemers gaan. Hoogwaardig kalfsleer wordt bijvoorbeeld toegepast in de schoenen-, kleding-, meubel- en autoindustrie.