KALF_029_01.JPG
Goed en gezond voedsel is van levensbelang. We willen steeds meer weten over de herkomst van ons voedsel en de wijze waarop het is verwerkt. Nederlands kalfsvlees is van gecontroleerde kwaliteit.

Dierenwelzijn in de slachterij

Om vlees te produceren moeten dieren worden gedood. Dit is aan strikte EU-regels gebonden om onnodige opwinding, pijn en lijden te voorkomen. Het welzijn van de dieren staat vóór en tijdens het slachtproces voorop. De Europese regels voor dierenwelzijn tijdens het slachtproces zijn in Nederland overgenomen. Deze staan in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. De Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) houdt toezicht op deze regels. De EU controleert de naleving van de dierenwelzijnsregels en het toezicht erop. Dat doet ze met behulp van het veterinair controlebureau, Food and Veterinary Office (FVO) in Dublin.

Slachtmethode

In Nederland zijn er 8 grotere slachterijen waar kalveren worden geslacht. Een melkkoe levert ongeveer 310 kilo vlees, een kalf ongeveer 160 kilo.

De in Nederland gebruikelijke slachtmethode is de meest diervriendelijke methode. Het kalf wordt verdoofd halal geslacht.

Het slachten van kalveren is een vak apart. Voor de vleeskwaliteit is het belangrijk de dieren rustig te behandelen. Het slachten gebeurt volgens de hoogste hygiënische maatstaven. In Nederland wordt gewerkt volgens gecertificeerde HACCP-systemen welke zijn afgeleid van de Hygiënecode Kalverslachterijen. En in het kader van de kwaliteitsbewaking zijn de dieren en het vlees steeds traceerbaar. Bovendien mogen karkassen en andere onderdelen uitsluitend gekoeld worden vervoerd.

Ook voor de bewerking van kalfsvlees zijn er strikte regels. Deze gelden voor de medewerkers, de materialen waarmee gewerkt wordt en de ruimte waarin het plaatsvindt. Alle regels zijn opgenomen in de Hygiënecode Uitsnijderijen. Deze code is met instemming van de overheid opgesteld en wordt uitgebreid gecontroleerd door diezelfde overheid (VWA).

Keuringen gedurende het hele traject

In het hele traject vinden vele keuringen plaats, zowel bij veehouderijbedrijven, slachterijen, als elders in de keten. Bij slachterijen worden de aangevoerde levende dieren gekeurd en worden karkassen en delen in de slachtlijn gekeurd. Deze keuringen (vleeskeuring) worden uitgevoerd door de overheid.

De keuringen in de slachterijen gebeuren op basis van Europese regelgeving. Alleen gezonde dieren mogen worden geslacht. Als bij de keuring afwijkingen worden geconstateerd, worden de karkassen of delen daarvan afgekeurd. De keuringen worden uitgevoerd door keuringsassistenten die in dienst zijn van de onafhankelijke organisatie Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS). De assistenten werken onder verantwoordelijkheid van de toezichthoudende dierenarts van de Voedsel- en Waren Autoriteit (VWA).

Slachting, weging en classificatie

Het slachten, wegen en classificeren van kalveren in Nederland is aan strikte regels gebonden. Het Productschap Vee en Vlees (PVV) heeft deze regels per diersoort opgenomen in verordeningen. Nauwgezette controles garanderen dat de voorschriften correct worden nageleefd. Regels voor het slachten, wegen en classificeren voorkomen oneerlijke concurrentie tussen de verschillende slachterijen en geven transparantie naar de leverancier. Bovendien geeft het de leverancier de zekerheid dat de kalveren op basis van de juiste gegevens worden uitbetaald.