Goed en gezond voedsel is van levensbelang. We willen steeds meer weten over de herkomst van ons voedsel en de wijze waarop het is verwerkt. Nederlands kalfsvlees is van gecontroleerde kwaliteit.

Waar komt het vlees vandaan?

Sinds 2000 is het in de Europese Unie verplicht om bij rund- en kalfsvlees informatie te geven over de herkomst van het vlees. Aanleiding voor de EU om de herkomstaanduiding van rund- en kalfsvlees verplicht te stellen, was de BSE-crisis in de jaren ‘90 en de daardoor verminderde consumptie van rundvlees. De EU stelt in hun verordening dat ‘producten juist en duidelijk dienen te worden geëtiketteerd om het vertrouwen van de consument in rundvlees te behouden en te doen toenemen en hem niet te misleiden’. De verplichte herkomstaanduiding geldt voor onbereid rund- en kalfsvlees.

Verplichte herkomstinformatie op de verpakking

Alle etiketten van verpakt kalfsvlees moeten worden voorzien van herkomstinformatie. Wanneer het kalfsvlees onverpakt in de toonbank ligt, moeten deze gegevens in geschreven vorm op een bord zichtbaar zijn. Het gaat om de volgende informatie:

  • Referentienummer van het dier of groep dieren (batchnummer): op basis van het referentienummer van het dier (of groep dieren) kan de herkomst van het vlees worden achterhaald.
  • Land van geboorte: het land waar het dier is geboren. 
  • Land of landen waar het dier gehouden is: alle landen waar het dier volgens het dierpaspoort langer dan 30 dagen is geweest, moeten op het etiket worden vermeld. 
  • Land van slachting: het land waar het dier is geslacht. 
  • Het erkenningnummer van de slachterij: elke slachterij heeft een officieel, uniek erkenningnummer. Dit nummer wordt uitgedrukt in een 2- tot 4-cijferige code. 
  • Uitgesneden in: het land waar het vlees verder is verwerkt. 
  • Het erkenningnummer van de uitsnijderij: elke uitsnijderij heeft een officieel, uniek erkenningnummer. Dit nummer wordt uitgedrukt in een 2- tot 4-cijferige code. Het kan voorkomen dat dit hetzelfde bedrijf is, als waar het dier is geslacht.

 

Tracering via etiketten

Informatievoorziening is een belangrijk onderdeel van kalfsvlees geworden. Alle gegevens van het kalf kunnen teruggekoppeld worden. Ieder product is voorzien van productinformatiestickers. Hierop staan alle relevante gegevens vermeld en kan per snit inzicht verschaft worden over het totale logistieke traject. Zo is via het etiket te traceren op welk bedrijf het kalf is grootgebracht, welke controles zijn uitgevoerd, waar en wanneer het kalf geslacht en verwerkt is, in opdracht van welke klant dat gebeurde en wanneer het product door welke transporteur vervoerd en afgeleverd is. Via de etikettering van het kalfsvlees kan de consument vaststellen dat het een kwaliteitsproduct betreft.