vee04_1527_klein.jpg
De kalverhouderij is een natuurlijk gevolg van de zuivelproductie. Zonder kalveren gaan koeien geen melk geven.

Van melkveehouderij naar kalverhouderij

De productie van melk, boter en kaas is onlosmakelijk verbonden met de geboorte van kalveren. Om een koe melk te laten produceren, moet zij elk jaar een kalf krijgen. Er worden meer kalveren geboren dan dat er nodig zijn ter vervanging van oude melkkoeien. Meer dan de helft verlaat daarom de melkveehouderij en gaat naar de kalverhouderij voor de productie van kalfsvlees. Op een leeftijd van minimaal 2 weken worden ze naar de kalverhouderij gebracht.