vee04_1995_klein.jpg
De kalverhouderij is een natuurlijk gevolg van de zuivelproductie. Zonder kalveren gaan koeien geen melk geven.

Herkomst is altijd bekend

De huidige kalversector is een moderne, vooruitstrevende bedrijfstak. Daarbij spelen verregaande identificatie en registratie een grote rol. Doordat elk kalf geregistreerd is via een ID-code, is de controle uitmuntend te noemen. Met behulp van de computers van het nationale Identificatie- en Registratiesysteem (I&R), kan op elk gewenst moment de herkomst van het kalf worden bepaald. Dit maakt de productie van Nederlands kalfsvlees volledig transparant.

Identificatie via oormerken I&R

Binnen drie dagen na geboorte van een kalf brengt de rundveehouder in elk oor van het kalf een I&R-oormerk in. De veehouder meldt de geboorte van het kalf en het ingebrachte nummer aan het I&R-systeem. Dit gebeurt via een voice-responsesysteem (via telefoon) of via elektronische post. De I&R-computer zorgt er automatisch voor dat de veehouder steeds voldoende oormerken in voorraad heeft.

De identificatie bestaat uit één uniek identificatienummer (ID-code) per dier, ook wel het I&R-levensnummer genoemd. Elk rund heeft dit nummer in beide oren, waardoor verlies van identiteit vrijwel is uitgesloten. Elk rund in Nederland heeft dus één I&R-levensnummer dat door iedereen wordt gebruikt: veehouder, handelaar, slachterij, ketenbewaking, controlerende instanties, overheid, Gezondheidsdienst, dierenarts, fokkerij- en KI-organisatie.