het_kalf.jpg
De kalverhouderij is onmisbaar, zonder kalveren kan er immers geen zuivelproductie bestaan. Door controles voldoen de zorg voor en de leefomstandigheden van het kalf aan de hoogste kwaliteitseisen.

Kalveren

De productie van melk, boter en kaas is onlosmakelijk verbonden met de geboorte van kalveren. Om een koe melk te laten produceren, moet zij elk jaar een kalf krijgen.

Lees meer over: