Heeft u een vraag over kalveren, de kalverhouderij of kalfsvlees? Misschien staat deze in het overzicht van de meestgestelde vragen en antwoorden. Zo niet? Neem contact op!

Veelgestelde vragen

Waarom worden kalveren gehouden?

Het houden van kalveren heeft alles te maken met de melkveehouderij. Een koe geeft alleen melk als zij ieder jaar een kalf krijgt. De helft van de geboren kalveren zijn van het mannelijk geslacht. Die komen bijna allemaal in de kalverhouderij terecht. Daarnaast ook een deel van de vrouwelijke kalveren, omdat ze niet allemaal nodig zijn voor de vervanging van de melkkoeien. Nederland is vanouds een zuivelland bij uitstek. Geen wonder dat dus hier de kalversector tot ontwikkeling is gekomen. De sector is professioneel en toonaangevend in Europa.

Hoe lang blijven kalveren bij de moeder?

Kalveren blijven minimaal 14 dagen op het geboortebedrijf voordat ze naar de kalverhouder gaan. Dat is belangrijk: zo krijgen zij voldoende biest (eerste melk van een koe na geboorte van een kalf). De biest bevat stoffen die het imuunsysteem van het kalf helpen ontwikkelen. Bovendien zijn ze dan sterk genoeg om te reizen.

Worden kalveren in groepen gehouden?

De eerste weken op de kalverhouderij staat een kalf alleen in een open hok, de kalveren kunnen elkaar wel zien en aanraken en likken. Dit is in het belang van de gezondheid van het kalf. Het kalf moet zelfstandig leren drinken en het voorkomt dat het kalf gaat zuigen bij andere kalveren. Zodra een kalf zelfstandig kan drinken, kan het in een groepshok. Daar kunnen de kalveren onbeperkt liggen, staan en lopen. Dit zijn ruime hokken met houten lattenbodems zodat het dier op een schone en droge vloer staat. De afmetingen van de hokken zijn onderdeel van de EU-regelgeving. De Nederlandse kalversector heeft bij de invoering jaren vooruit gelopen.

Blijven kalveren altijd in de stal?

Kalveren verblijven inderdaad in de stal. Kalveren beschikken over moderne en ruime stallen met veel licht en goede ventilatie (kalveren houden overigens ook niet van regen, kou of te veel warmte). Bovendien komt dit ten goede van het houden van de kalveren, ze zijn niet ‘winterhard’, het voorkomt verspreiding van eventuele ziektes en de kalverhouder kan zo zijn kalveren goed in de gaten houden. Tevens veroorzaakt het naar buiten gaan van de kalveren een hogere (dus negatieve) belasting voor het milieu.

Komen er kalveren vanuit het buitenland om te worden gehouden in de Nederlandse kalversector?

Kalveren komen ook uit het buitenland, omdat er in Nederland goede mogelijkheden zijn om kalveren te houden. Het vervoer is in de kalversector goed geregeld met aanvullende maatregelen op het gebied van vooraanmelding (via het kwaliteitssysteem GTSKV), controle op transporttijden, beladingsgraad en vervoersmiddelen vaak boven Europese standaard.

Hoe hoog is het verbruik van kalfsvlees in Nederland?

Het verbruik van kalfsvlees in Nederland is ongeveer 1,6 kg per hoofd van de bevolking. Hiervan is 2/3e deel kalfsvlees en 1/3e deel rosé kalfsvlees.

Hebben kalveren bloedarmoede?

De EU heeft minimumnormen voor het ijzergehalte in het bloed van kalveren vastgesteld ter bescherming van kalveren van 4.5 millimol Hb per liter. Alle kalveren uit de Nederlandse kalverhouderij voldoen aan de wettelijke norm. Dat betekent dat kalveren niet ziek zijn. Er zijn diverse wetenschappelijke en praktijkonderzoeken waaruit blijkt dat een kalf met 4.5 Hb net zo gezond is als een dier met bijv. 7.5.