Disclaimer

Ondanks alle zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de websites van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren, is het mogelijk dat de informatie die via de verschillende websites van de PVE gepubliceerd wordt, onvolledig, onjuist of onduidelijk is. 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de websites van de PVE, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website(s) te kunnen raadplegen.

De informatie van de websites van de PVE wordt regelmatig aangevuld. Wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht.

Overname van de algemene informatie van de websites van de PVE is toegestaan mits met bronvermelding.